Gezond en Fris
Image default
Alternatief

Wat is holistisch? Een unieke manier om het universum te begrijpen

Het idee van holisme is niet nieuw. Het ligt ten grondslag aan verschillende filosofische opvattingen in de loop van de evolutie van het menselijk denken. De term holisme is afkomstig van het Griekse holos, dat geheel betekent.

De holistische benadering wordt in de oosterse wetenschappen en filosofieën al millennia lang beoefend, zoals in de geneeskunde met acupunctuur, yoga, Ayurvedische geneeskunde, Taoïsme, enz. In het Westen is deze praktijk betrekkelijk nieuw, aangezien deze benadering nu pas terrein wint in de westerse wetenschappen en filosofieën.

Een manier om de wereld te zien en te begrijpen

Holistisch is noch een wetenschap noch een filosofie. Het is noch een religie, noch een mystieke discipline. Het is ook geen wetenschappelijk paradigma. Het is slechts een wereldvisie die zich verzet tegen de dualistische, fragmenterende en mechanistische visie die het menselijk wezen gedurende eeuwen van technologische beschaving van zijn eenheid heeft beroofd en het rationalisme heeft verergerd.

Holistisch denken is in wezen een houding ten opzichte van de werkelijkheid, een manier om de wereld te zien en te begrijpen, een ruimte waar een dynamische uitwisseling tussen Wetenschap, Filosofische Kunst en Spirituele Tradities mogelijk is. Het is precies deze uitwisseling die wordt voorgesteld als een van de meest creatieve manieren om de uitdagingen van dit einde van de eeuw aan te gaan.

Holistisch en Kennis

Een van de belangrijkste aspecten van de holistische benadering is dat de concepten ervan, als een manier om de werkelijkheid onder ogen te zien, kunnen worden toegepast op de meest uiteenlopende kennisgebieden.

Door onze kijk op de wereld te veranderen, beginnen we nieuwe mogelijkheden te zien, die voorheen onmogelijk konden worden gevisualiseerd. We werpen een blik op een andere manier van kijken naar gezondheid en ziekte, het genezingsproces, en de dood.

Wij krijgen een beter inzicht in wat er tijdens het onderwijsleerproces gebeurt, en welke strategieën het meest geschikt zijn om onze scholen beter te laten presteren door op een creatieve manier gebruik te maken van het oneindige potentieel van onze hersenen.