Gezond en Fris
Image default
Aandoeningen en ziekten

Oorzaken en gevolgen van een verstandelijke beperking

Dit artikel gaat over oorzaken en gevolgen van een verstandelijke beperking. Wat wordt met een verstandelijke beperking bedoeld? Daarop gaan we eerst in.

Wat wordt met een verstandelijke beperking bedoeld?

Een verstandelijke beperking is het gevolg van een stoornis in de verstandelijke ontwikkeling van een persoon. De verstandelijke capaciteiten hebben zich dan niet in een normaal tempo kunnen ontwikkelen. Die halen daardoor niet het gemiddelde niveau. Het IQ blijft onder de 75. Vergeleken met personen van dezelfde leeftijd is het voor personen met verstandelijke beperkingen minder gemakkelijk om goed te functioneren.

Oorzaken van een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking kan zijn veroorzaakt door een besmetting of vergiftiging van de moeder tijdens de zwangerschap, een tekort aan zuurstof bij de geboorte, erfelijke factoren, een hersenvliesontsteking, een ziekte of ernstig ongeluk na de geboorte. In de laatste drie gevallen wordt gesproken van een niet-aangeboren beperking. Niet altijd is echter de oorzaak goed te bepalen.

Gevolgen van een verstandelijke beperking

De verstandelijke beperkingen van personen kunnen in het dagelijkse leven op diverse terreinen hulp nodig hebben. Professionele hulp kan zelfs vereist zijn. De kans bestaat dat die personen hun sociale vaardigheden niet goed ontwikkelen. Ze hebben moeite een relatie, een vriendschap en hun werk te behouden. Kinderen kunnen geïsoleerd raken. Afhankelijk van de graad van de verstandelijke beperking en de leeftijd van de persoon kunnen onder meer de volgende manifestaties worden gesignaleerd:

  • kinderen beginnen op latere leeftijd met praten;

  • kinderen spelen met minder fantasie met speelgoed;

  • een achterstand op het gebied van de motoriek;

  • moeilijkheden met het gedrag en leren;

  • problemen met de bezigheden van elke dag en vooral situaties die stress kunnen veroorzaken;

  • gedragingen die opvallen, bijvoorbeeld het impulsief of agressief zijn, stemmingswisselingen vertonen, een neiging hebben om zich te beperken tot routinematige activiteiten en/of een drang vertonen tot zelfmutilatie;

  • er kunnen fysieke verschillen bestaan, bijvoorbeeld een kleiner of groter hoofd, misvormingen aan voeren, handen of gezicht.